MEQIFYs historia

Det startade som ett pilotprojekt som skulle utreda om motivation, effektivitet och kvalitet kunde förbättras med agila arbetssätt. Projektet resulterade i ett företag och det som MEQIFY är idag.

MEQIFY AB grundades 2015 av Jonas Harris och Thomas Mattsson.

Jonas hade i sitt arbete på Ericsson kommit i kontakt med agila arbetssätt. När Jonas några år senare lämnade ST-Ericsson ägnade han tid att fundera på agila arbetssätt och dess möjligheter även utanför mjukvaruindustrin.

Diskussioner och möten med personer i ledande ställning på Tetra Pak ledde till en pilot för att utvärdera effekterna av agilt arbetssätt på Tetra Pak.

Thomas hade under 2011 återvänt till Tetra Pak efter några år som konsult åt andra företag. I den grupp av projektledare som Thomas arbetade i ägnades en del av tiden till att förbättra utförandet av projekt. Det pratades om agilt arbetssätt och frågan var om och i så fall hur det kunde addera värde. När ett agilt pilotprojekt skulle startas beslutades det att Thomas skulle ta rollen som Product Owner och Jonas vara Scrum Master.

Piloten som startades skulle utreda om Motivation (M) och Effektivitet (E) kunde förbättras med agilt arbetssätt. Senare kom ett tillägg att även utreda om Kvalitet (Q) kunde bli minst lika bra som i tidigare arbetssätt.

 Efter 12 månader av lyckosamma piloter bestämde Jonas och Thomas att starta ett gemensamt företag. Företaget döptes till MEQIFY med anspelning på de mål som satts upp på den första piloten och att ”IFY” är den engelska termen för att ”att få något att vara i ett visst skick eller tillstånd”. 

Idag har MEQIFY växt till att vara 12 medarbetare. Vi är idag, om möjligt, ännu mer övertygade om att det finns bättre sätt att bedriva produktutveckling än en traditionell funktionell projektorganisation. Fler företag och branscher ser hur agila arbetssätt kan öka deras konkurrenskraft både på marknaden men även som arbetsgivare.

Vi hjälper dem nu att forma framtidens flexibla och team-baserade organisation och ser en långsiktig tillväxt inom vårt expertisområde.

Tillbaka till karriärsidan
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor